Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Portal kościoła

Portal kościoła

Portal kościoła jest rysunkiem, który wykonałem na zajęcia z rysunku na Wydziale Architektury. Zadanie polegało na narysowaniu wejścia do kościoła widzianego w perspektywie na podstawie widoku elewacji, rzutu i przekroju.

Kościół w Rabce

Kościół w Rabce

Kościół w Rabce jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury w powiecie nowotarskim. Jest budynkiem orientowanym, o konstrukcji zrębowej ze ścianami obitymi gontem i wieżą o konstrukcji słupowej.