Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Gotycki kościół w Dębnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wybudowany w II połowie XV wieku. Jest to świątynia orientowana o konstrukcji zrębowej. Jego prezbiterium i nawa mają rzuty zbliżone do kwadratów. Wieża z początku XVII wieku, została wykonana w konstrukcji słupowo- ramowej. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym, jednokalenicowym, pokrytym gontem. Prezbiterium i nawę otaczają soboty- kryte podcienia pochodzące z przełomu XVIII i XIX w. Jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych kościołów. Wyróżnia się praktycznie niezmienioną od czasów budowy sylwetką, cennym, oryginalnym ruchomym wyposażeniem, a także unikatową polichromią. Kościół w Dębnie jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Rysunek wykonałem w latach dziewięćdziesiątych.

Technika

Rysunek narysowałem tuszem przy użyciu piórka i patyka na papierze rysunkowym.

Gotycki kościół w Dębnie
Gotycki kościół drewniany w Dębnie Podhalańskim

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące kościołów