Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Informacje, wiadomości i odpowiedzi na często zadawane pytania

Gdzie projektuję?

Usługi projektowe wykonuję przeważnie na terenie Lublina i okolic. Przy większych inwestycjach projektuję również w innych miejscach.

Od czego zacząć?

Należy zacząć od kontaktu z architektem.

Dobrze jest mieć:
– Wypis i wyrys z planu miejscowego lub warunki zabudowy,
– mapę zasadniczą,
– warunki dostaw mediów: wody, energii elektrycznej i gazu.
Przyspieszy to rozpoczęcie prac projektowych.

Do czego potrzebny jest architekt?

Projekt musi być wykonany przez uprawnioną do tego osobę, która jest czynnym członkiem Okręgowej Izby Architektów. Jest on odpowiedzialny za wymyślenie kształtu budynku i rozmieszczenie go na działce a także koordynuje pracą zespołu projektantów instalacji w które będzie on wyposażony, konstruktora i innych specjalistów takich jak: geodeta, technolog, drogowiec a także uzgadnia projekt z rzeczoznawcami budowlanymi: ppoż, sanepid oraz urzędami: konserwator zabytków, ochrona środowiska.

Jak wygląda współpraca z architektem?

Etapy współpracy inwestor- architekt podczas opracowywania dokumentacji projektowej:

Przekazanie architektowi informacji o przedmiocie inwestycji

Poinformowanie architekta o tym gdzie jest położona działka budowlana, o swoich potrzebach jakie powinien spełniać budynek np ilości, przeznaczeniu i wielkości pokoi, ulubionych materiałach…

Wstępna analiza możliwości zabudowy działki

Na podstawie przekazanego architektowi Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (jeżeli nie ma w tej okolicy opracowanego ww. planu) analizuje on jakiej wielkości budynek może być wybudowany i jakie parametry powinien on spełniać oraz zagospodarowanie działki.

Projekt koncepcyjny

Po uzyskaniu powyższych informacji architekt może rozpocząć opracowywanie projektu koncepcyjnego, który będzie przedstawiał wygląd przyszłego budynku. W jego skład wchodzą rysunki poszczególnych kondygnacji, przekrój pokazujący wysokości kondygnacji a także wizualizacje. Po prezentacji Inwestorowi projektu i rozmowach z nim nanoszone są poprawki do projektu tak by spełniał on wszystkie wymagania Inwestora.  Gdy już Inwestor nie ma żadnych uwag do przedstawianego projektu i zaakceptuje go, architekt może przystąpić do następnej fazy projektowania.

Uzyskanie i przekazanie dokumentów formalnych

Na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego Inwestor powinien wystąpić o opracowanie mapy do celów projektowych oraz o wydanie Warunków technicznych dostawy mediów do ich dysponentów tj.: zakładu wodociągów i kanalizacji, gazowni, zakładu energetycznego, telekomunikacji, zarządu dróg jeżeli wcześniej ich nie uzyskał. Pomagamy w wypełnieniu wniosków, które należy wypełnić i złożyć w ww. instytucjach.

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest opracowaniem, które służy do urzędowego zalegalizowania budowy.  Projekt koncepcyjny jest teraz uszczegółowiany.  W celu zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę gotowy projekt jest przekazywany Inwestorowi do złożenia go do Urzędu lub architekt składa go tam w imieniu Inwestora.

Projekt techniczny

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę projekt budowlany jest uszczegółowiany o rozwiązania techniczne i detale wykonawcze. Przy współpracy z projektantami branż w których skład wchodzą konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, projektant instalacji elektrycznych, projektant dróg są opracowywane kompleksowe opracowania projektowe, które będą posiadały wymagane sprawdzenia oraz uzgodnienia z instytucjami i rzeczoznawcami. W miarę potrzeb są wykonywane przedmiary, kosztorysy, specyfikacje.

Na co zwrócić uwagę?

Chcesz kupić mieszkanie lub dom z ładnym widokiem z okien? Często po zakupie czeka Cię rozczarowanie. Zamiast oferowanego zacisza okolica zabudowuje się nie do poznania a bliskie sąsiedztwo staje się nieznośne. Jeżeli w sąsiedztwie znajduje się teren przeznaczony pod zabudowę to prawie na 100% będzie on zabudowany i to w odległości maksymalnie bliskiej Twoich okien na jaką pozwalają przepisy budowlane. O tym, że developer chce Cię „nabić w butelkę” może świadczyć np. ślepa ściana sąsiedniego budynku, gdzie pomiędzy tą ślepą ścianą a Twoimi oknami jest działka budowlana. Może to oznaczać, że może on sprzedać mieszkania jako bardziej atrakcyjne tak, żeby przyszli mieszkańcy myśleli, że mają jakiś widok z okien, że są one bardziej nasłonecznione. Po sprzedaży wszystkich mieszkań może on zabudować pustą działkę tak, że sprzedane uprzednio mieszkania stracą na atrakcyjności. Przed zakupem należy zapoznać się z rysunkiem zagospodarowania działki dotyczącym całej inwestycji a także z planem miejscowym, żeby mieć świadomość co może powstać w najbliższym sąsiedztwie. Zieleń na dachu bardzo często oznacza, że działka jest zabudowana w takim stopniu, że zabrakło miejsca na wymaganą przepisami ilość powierzchni terenu zielonego.

Myśląc o budowie domu należy zwrócić uwagę między innymi na to:
– Czy działka jest budowlana lub możliwa do odrolnienia. 
– Czy kształt działki i jej nachylenie będą odpowiednie. 
– Czy działka jest obciążona służebnością. 
– Czy sąsiednie działki są zabudowane, w jakiej odległości od granic działki i jaką zabudową.
– Czy sąsiedztwo w pobliżu działki nie jest uciążliwe, 
– Czy przez działkę przechodzą napowietrzne linie energetyczne. 
– Czy w pobliżu działki są sieci infrastruktury. 
– Czy działka nie znajduje się na terenie pod ochroną zabytków. 
– Czy architekt ma uprawnienia do projektowania.

Co otrzymam w projekcie?

Opracowany projekt będzie kompletny. Będzie zawierał wszystkie informacje, rysunki i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę i budowy. Zakres projektu architektonicznego obejmuje wszystkie branże, które są potrzebne do tego aby wybudowany budynek spełniał swoją funkcję. W zależności od rodzaju obiektu projekt może mieć różną zawartość związaną ze swoją specyfiką.

Podstawowy zakres projektu budowlanego, który jest podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwia budowę prostych budynków takich jak np. domy jednorodzinne zawiera podstawowe informacje i rysunki dotyczące architektury budynku (jego lokalizacji, wyglądu, funkcji, powierzchni, zastosowanych materiałów oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty formalne).

Obecnie dokumentacja projektowa została podzielona na dwa opracowania: projekt architektoniczno- budowlany i projekt techniczny. Pierwszy z tych projektów jest zatwierdzany przez Urząd i służy do uzyskania pozwolenia na budowę. Drugi w skład którego wchodzą projekty branżowe: konstrukcji i instalacyjne zawiera szczegółowe dane (rysunki i opisy) potrzebne przy budowie. Żeby rozpocząć budowę należy posiadać oba opracowania, które opracujemy dla Państwa.

Co będzie zawierał projekt budowlany?

W skład projektu budowlanego wchodzą:

  • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
   1. Część opisowa: 
   – opis stanu istniejącego i projektowanego 
   – zestawienia powierzchni 
   2. Część graficzna: 
   – rzut zagospodarowania terenu 
   – informacja o obszarze oddziaływania
  • PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  
   1. Część opisowa: 
   – opis stanu istniejącego i projektowanego 
   – zestawienia powierzchni 
   – opis projektowanych rozwiązań materiałowych 
   2. Część graficzna: 
   – sytuacja 
   – rzuty wszystkich kondygnacji, więźby dachowej i dachu 
   – przekroje z zestawieniem warstw stropowych
   – elewacje z ich kolorystyką
Co będzie zawierał projekt techniczny?

Projekt techniczny będzie zawierał:

Uszczegółowiony PROJEKT ARCHITEKTONICZNY z:

– zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
– szczegółowymi detalami wykonawczymi
– rysunkami balustrad z zestawieniami stali
– zestawieniem drewna więźby dachowej  itp

 • PROJEKTY BRANŻOWE:
 • BADANIA GRUNTU (przy większych budynkach lub niepewnym gruncie)
 • PROJEKT KONSTRUKCYJNY
  – część opisowo- obliczeniowa 
  – część rysunkowa 
 • PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH:
  – PROJEKT INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ 
  – część opisowo- obliczeniowa  
  – część rysunkowa 
  – PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ 
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa
  – PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa
  – PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ LUB KLIMATYZACJI
  (według potrzeb)  
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa
  – PROJEKTY INSTALACJI SPECJALNYCH
  takich jak: zraszaczowej, tryskaczowej i inne wg specyfiki projektowanego budynku 
 • PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa 
 • INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
  – opis 
 • PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
  – opis 

Dodatkowo w zależności od specyfiki projektowanego obiektu :

 • PROJEKT TECHNOLOGICZNY
  – część opisowa   
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT DROGOWY
  – część opisowa 
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY
  – część opisowa 
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT ZIELENI
  – część opisowa  
  – część rysunkowa 
 • PROJEKTY SIECI ZEWNĘTRZNYCH: 
  (mogą być opracowane w odrębnym opracowaniu) 
 • PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH I PRZYŁĄCZY:
  wodno- kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania 
  – część opisowo- obliczeniowa   
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH I PRZYŁĄCZY
  – część opisowo- obliczeniowa     
  – część rysunkowa 
 • PROJEKT WYKONAWCZY

NA ŻYCZENIE WYKONUJEMY:

 • PRZEDMIAR ROBÓT
 • KOSZTORYS
 • SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 • PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
  Dobór materiałów i kolorystyki wnętrz, podziały wewnętrzne przestrzeni, dobór oświetlenia
 • PROJEKT MEBLI
  Meble na wymiar
 • DEKORACJE NA ŚCIANY
  Zdjęcia, obrazy
 • MATERIAŁY REKLAMOWE
  Zdjęcia, foldery, katalogi, ulotki, reklamy do prasy
Kiedy otrzymam gotowy projekt?

Czas projektowania jest różny w zależności od skomplikowania i wielkości budynku. Zwykle projekt koncepcyjny zajmuje 2-4 tygodnie, projekt budowlany do 3 miesięcy, techniczny w zależności od skomplikowania obiektu od kilku do kilkunastu tygodni.

Czy zobaczę jak będzie wyglądał mój dom?

Tak. Pracuję na oprogramowaniu 3D które umożliwia prezentację projektowanego budynku na komputerze tak aby Inwestor mógł go zobaczyć już na etapie projektu koncepcyjnego. Mogę też wykonać wizualizacje 2D lub anaglifowe 3D (do oglądania przez okulary red-cyjan).

W celu dokładniejszego zapoznania się z tym czym zajmuje się architekt, jak wygląda współpraca projektowa klient- architekt, jakie są rodzaje opracowań projektowych zapraszam do Poradnika klienta architekta.

Znajdziesz w nim:

ROZDZIAŁ 1. ARCHITEKT
1. Kim jest Architekt?
2. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
3. Architekt IARP ®
4. Praca Architekta jako usługa
5. Zawód zaufania publicznego
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Architekta
7. Etyka zawodu Architekta

ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA KLIENT – ARCHITEKT
1. Oczekiwania Klienta wobec Architekta
2. Plany inwestycyjne a zakres współpracy z Architektem
3. Etapy i rodzaje opracowań
4. Zakres problematyki formalno-prawnej
5. Projekt indywidualny
6. Projekt powtarzalny
7. Udział innych projektantów / branż
8. Pełnomocnictwo dla Architekta
9. Nadzór autorski
10. Nadzór Architekta nad realizacją
11. Koszt wykonania usługi Architekta

ROZDZIAŁ 3. KLIENT
1. Zadania Klienta – Inwestora
2. Budżet inwestycji
3. Umowa i jej negocjacje

DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Zestawienie dokumentów i czynności związanych z budową domu jednorodzinnego
2. Ustalenia branżowe dla domu jednorodzinnego