Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Wykonuję obiekty ArchiCad.

Piszę skrypty obiektów GSM do ArchiCad-a w języku GDL. Tworzę obiekty parametryczne 2D i 3D. Wykonuję również obiekty binarne do ArchiCad-a.

Obiekty parametryczne:

Obiekty parametryczne charakteryzują się tym, że każdy ich parametr uwzględniony w skrypcie może być modyfikowany w ustalonym w nim zakresie niezależnie od innych wielkości edytowanego obiektu.

Na przykład prezentowany obiekt „żaluzje” posiada zmienne parametry:

  • wybór pozioma czy pionowa
  • wysokość
  • szerokość
  • rozstaw profili żaluzji
  • wybór kilku profili żaluzji
  • materiały

Przykładowe obiekty parametryczne:

Więcej obiektów parametrycznych ArchiCad możesz zobaczyć tutaj.

Obiekty binarne:

Obiekty binarne mogą być jedynie skalowane. Modyfikacje parametrów obiektu binarnego wzdłuż tylko jednej lub dwóch osi powodują jego zniekształcenie. Przy obiektach takich jak pręt, słup nie ma to znaczenia. Możliwa jest zmiana materiału całego obiektu lub jego części.

Przykładowe obiekty binarne:

Więcej obiektów binarnych ArchiCad możesz zobaczyć tutaj.

Więcej obiektów do ArchiCad-a zobaczysz tutaj.