Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie- widok z lotu ptaka

Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie

Projekt rewitalizacji Projekt rewitalizacji Podzamcza w Lublinie jest opracowaniem konkursowym z 2011 roku. Projekt rewitalizacji- zasady kształtowania funkcjonalno- przestrzennego: – poszukiwanie kierunków zgodnych z historycznym przebiegiem ulic, – projekt rewitalizacji zakłada twórcze nawiązywanie do przeszłości miejsca bez odtwarzania historycznego układu urbanistycznego, – zachowanie czytelności ukształtowania terenu, – nie wprowadzanie elementów Dowiedz się więcej…

Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie- rzut

Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie

Rewitalizacja Podzamcza Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie była tematem mojej pracy dyplomowej wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej promotorem był prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell. Rewitalizacja Podzamcza- idea projektu Celem rewitalizacji Podzamcza jest: uaktywnienie tego miejsca, dzięki wprowadzeniu funkcji ogólnomiejskich, zintegrowanie z resztą miasta, harmonijne wpisanie się w istniejącą Dowiedz się więcej…