Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża powstała w ramach projektu konkursowego.

Opracowany projekt określa propozycje zmian przeznaczenia terenów, miejsca i gabaryty projektowanej zabudowy, dominant przestrzennych, ciągów pieszych.

Projekt zakłada wytworzenie reprezentacyjnego placu z pierzejową zabudową usługowo- mieszkalną wzdłuż jego boków zamkniętego istniejącym kościołem i projektowanymi po jego bokach: gminnym centrum kultury i ośrodkiem sportu.

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok

Plansze opracowania konkursowego

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Plansza konkursowa
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Plansza konkursowa
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Plansza konkursowa
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Plansza konkursowa
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Plansza konkursowa

Wizualizacje

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok z góry
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok z lotu ptaka
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok z lotu ptaka
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok z lotu ptaka
Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Niedrzwica Duża
Widok z lotu ptaka