Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Portal kościoła

Portal kościoła

Portal kościoła jest rysunkiem, który wykonałem na zajęcia z rysunku na Wydziale Architektury. Zadanie polegało na narysowaniu wejścia do kościoła widzianego w perspektywie na podstawie widoku elewacji, rzutu i przekroju.