Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Podwale

Podwale

Ten widok Lublina narysowałem w kierunku ulicy Podwale. Na pierwszym planie znajduje się targ Pod Zamkiem. Ponad nim na wzgórzu wznosi się bazylika pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika…

Zabytkowa studnia drewniana

Studnia drewniana

Studnia drewniana z powodu swojej malowniczości była tematem moich rysunków kilkukrotnie. Widać było jej starość. Stała dostojnie wśród akacji. Po remoncie na początku lat 2000-ych utraciła część swojego uroku. Zmieniły się nieco jej proporcje oraz wykarczowano otaczające ją drzewa.

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka w Lublinie

Stare Miasto Brama Grodzka w Lublinie- to kolejne ujęcie bramy, widzianej od strony zamku. Tym razem widok bliżej środka ulicy Zamkowej. Rysunek pochodzi z lat dziewięćdziesiątych. Technika Rysunek wykonałem komputerowo. Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury