Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Architektura Lublina

Brama Krakowska w Lublinie widziana od strony Starego Miasta. Szkic wykonałem z rana przy małym ruchu ulicznym. Narysowałem go w latach dziewięćdziesiątych.

Technika

Bramę Krakowską z kamienicami narysowałem piórem na papierze rysunkowym formatu A3.

Brama Krakowska w Lublinie
Brama Krakowska- Lublin

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury