Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Studnia drewniana z powodu swojej malowniczości była tematem moich rysunków kilkukrotnie. Widać było jej starość. Stała dostojnie wśród akacji. Po remoncie na początku lat 2000-ych utraciła część swojego uroku. Zmieniły się nieco jej proporcje oraz wykarczowano otaczające ją drzewa.

Studnia została wybudowana w XVII wieku wraz z zabudową klasztoru augustianów. Obecnie jest to parafia św. Agnieszki w Lublinie. Była ona czynna do lat 60-ych ubiegłego wieku.

Rysunek wykonałem w latach dziewięćdziesiątych sprzed jej remontu.

Technika

Studnię narysowałem czarną i białą kredką na barwionym papierze rysunkowym.

Zabytkowa studnia drewniana
Zabytkowa studnia

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury