Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Widok na Stare Miasto

Fragment panoramy Lublina przedstawiający wzgórze staromiejskie z charakterystycznymi sylwetkami zabudowy widzianej od strony wschodniej. Widoczne są między innymi: katedra, wieża Trynitarska, czubek wieży ratusza, górny fragment bramy Krakowskiej, zabudowania klasztorne z kościołem oo. Dominikanów oraz staromiejskie kamienice przy ul. Grodzkiej.

Technika

Rysunek wykonałem piórem. Długość około 120 cm.

Wzgórze staromiejskie- panorama
Panorama wzgórza staromiejskiego

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury