Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCH​​IM STUDIO


PROJEKTUJĘ WSZYSTKO. LUBIĘ WYZWANIA.
REALIZUJĘ NIETYPOWE ZAMÓWIENIA.

Projekty Architektoniczne Lublin i okolice

Główna Działalność


Architektura – Design – Sztuki wizualne

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego głównie na terenie województw: lubelskiego i mazowieckiego. Zajmuję się wszelkimi rodzajami budynków. Projektuję dla osób prywatnych, firm i instytucji. Uczestniczę w każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wykonuję wszystkie fazy projektów architektonicznych od koncepcji, poprzez projekt budowlany, techniczny do projektu wykonawczego i aranżacji wnętrz.


Moja główna oferta

Projekty architektoniczne

Wykonuję projekty architektoniczne. Głównym obszarem na którym świadczę usługi jest Lublin i okolice.

Oferuję kompletne projekty z opracowaniami branżowymi oraz wymaganymi sprawdzeniami i uzgodnieniami rzeczoznawców, które są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 
Mogę też opracować wstępną analizę inwestycji, koncepcję budynku lub zespołu budynków, zagospodarowania Państwa działki w celu zorientowania się Państwa co można na niej wybudować oraz w jaki sposób można ją zabudować. Projektowanie odbywa się w oparciu o modelowanie komputerowe 3D dzięki czemu mogą Państwo zobaczyć swój budynek dużo wcześniej niż powstanie dokumentacja projektowa i rozpocznie się jego budowa. 

Wykonuję projekty pełnobranżowe (kompletne dokumentacje projektowe) a także wybrane branże.

 • Wykonuję projekty wszystkich typów budynków nowych:

– budynki mieszkalne jednorodzinne, 
– budynki mieszkalne wielorodzinne, 
– budynki użyteczności publicznej: biurowe, usługowe, handlowe, wystawowe itp.
– budynki przemysłowe,  
– budynki magazynowe,

 • Wykonuję projekty modernizacji, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, ocieplenia budynków istniejących,
 • Adaptuję projekty typowe,
 • Wykonuję projekty aranżacji wnętrz,
 • Wykonuję projekty małej architektury,
 • Wykonuję wizualizacje projektów 2D i anaglifowe 3D (red- cyjan),
 • Wykonuję modele komputerowe budynków,
 • Wykonuję materiały reklamowe i marketingowe: katalogi mieszkań, foldery,
 • Wykonuję inwentaryzacje budynków istniejących,
 • Wykonuję analizy czasu nasłonecznienia,
 • Wykonuję projekty rozbiórek, ekspertyzy stanu technicznego,

Oferuję usługi obejmujące cały proces inwestycyjny włącznie z możliwością wykonania czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę za Inwestora:

 • analizy architektoniczne, urbanistyczne, ekonomiczne terenów pod inwestycje,
 • działania przygotowawcze do inwestycji: uzyskanie warunków, decyzji, map, ekspertyz, wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych,
 • projekty we wszystkich stadiach i branżach, z koordynacją techniczną międzybranżową opracowań, wykonane przez uprawnionych projektantów z wymaganymi sprawdzeniami, opiniami i uzgodnieniami rzeczoznawców bhp, sanepid, ppoż.,
 • przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego inwestycji na budowie polegającego na kontroli zgodności realizacji z projektem oraz uzgadnianiu możliwości rozwiązań zamiennych,
 • opracowanie materiałów reklamowych i marketingowych: katalogi mieszkań, foldery.

Od altanki po wysokościowiec, od żłobka do nagrobka- projektuję wszystko dla wszystkich- żywych i umarłych.

Co Mnie Wyróżnia:

Posiadam profesjonalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, wiedzę i wieloletnią praktykę. Do projektowania używam specjalistycznego oprogramowania komputerowego 2D i 3D.

Jestem słowny i dotrzymuję terminów

Nie forsuję swoich pomysłów na siłę wbrew woli Inwestora. Wykonuję projekty dla konkretnego Inwestora i to on ma decydujące zdanie. Ja dokładam starań, żeby jego życzenia zostały urzeczywistnione w najkrótszym czasie.

Jestem pracowity, ciągle podnoszę swoje kwalifikacje

Angażuję się w każdy projekt. Projektuję z dużą dbałością o każdy szczegół. Interesuję się nowymi rozwiązaniami i jestem na bieżąco z postępem technicznym.

Wykonuję to co jest moją pasją

Dlatego mogę zaoferować więcej niż standardowe usługi wykonania projektu. Współpraca ze mną może być kontynuowana przy aranżacji wnętrz, projektowaniu indywidualnych mebli na wymiar po dekoracje obrazami i zdjęciami ścian.

Projektowane przeze mnie budynki to między innymi:

Budynki Jednorodzinne
Wolnostojące, Bliźniaki, Szeregówki 

Projektuję domy jednorodzinne według życzeń klientów. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego projektu chętnie zaprojektuję go dla Ciebie.

Projektuję budynki nowe a także wykonuję przeróbki budynków istniejących oraz adaptacje projektów typowych. 

Wolnostojące

Dom jednorodzinny

Bliźniaki

Bliźniak

Szeregowce

Szeregowiec

Budynki Wielorodzinne

Projektuję nowoczesne budynki wielorodzinne przyjazne osobom niepełnosprawnym, z usługami, parkingami podziemnymi, zielonymi dachami…

Budynki Biurowe

Projektuję budynki użyteczności publicznej: budynki biurowe, usługowe, handlowe, hotelowe, parkingowe, stacje benzynowe…

Budynki Przemysłowe

Zajmuję się również projektowaniem budynków przemysłowych nowych oraz rozbudowami, przebudowami budynków istniejących.

Obiekty budowlane

Projektuję obiekty budowlane takie jak: wiaty, zadaszenia, pomniki, urządzenia reklamowe, maszty itp.

Obiekty małej architektury 

Projektuję obiekty małej architektury takie jak: obiekty kultu religijnego, obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki

Projekty konkursowe architektoniczne i urbanistyczne 

Kilkukrotnie brałem udział w konkursach.

Działalność projektowa w liczbach

~80

Budynków jednorodzinnych

25

Budynków wielorodzinnych

~ 30

Budynków użyteczności publicznej

25

Lat doświadczenia

Projektuję z wyobraźnią

Posiadana wiedza fachowa, szerokie zainteresowania, zmysł artystyczny i umiejętności pozwalają mi oferować niesztampowe projekty architektoniczne
Lublin i okolice są głównym obszarem działania ale przy większych zleceniach podejmuję się projektów w innych rejonach.

Zapraszam do współpracy

Udostępnij Projekty Architektoniczne Lublin