Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Rysunek przedstawia stary kościół w Zakopanem w zimowej scenerii. Jedynie wtedy gdy drzewa pozbawione są liści można z oddali podziwiać ten zabytek.

Rysunek wykonałem w latach dziewięćdziesiątych.

Technika

Kościół wśród drzew narysowałem tuszem przy użyciu patyka na papierze rysunkowym o wymiarach formatu A4.

Stary kościół w Zakopanem
Kościół w Zakopanem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące kościołów