Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Kościół w Rabce jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury w powiecie nowotarskim. Jest budynkiem orientowanym, o konstrukcji zrębowej ze ścianami obitymi gontem i wieżą o konstrukcji słupowej. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym, dwuspadowym dachem. Nad bryłą kościoła dominuje izbicowa wieża, szersza od korpusu budowli, zwieńczona gontowym hełmem z latarnią. Rysunek wykonałem pod koniec lat 90- ych.

Technika

Kościół narysowałem piórem na papierze o wymiarach formatu A4.

Kościół w Rabce
Rysunek piórem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące kościołów

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury