Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Kościół w Sękowej to jeden z najcenniejszych gotyckich kościołów drewnianych Małopolski. Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Jest to kościół jednonawowy. Wzniesiono go w 1520 r. z ręcznie ciosanych bierwion modrzewiowych w konstrukcji zrębowej, na planie wydłużonego prostokąta, z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Fundament został wykonany z kamienia łamanego.

W XVIII w. dobudowano wieżę i rozłożyste soboty. Wieża zbudowana jest na rzucie kwadratu w konstrukcji słupowo-ramowej, otwarta w przyziemiu. Kościół obiegają otwarte soboty.

Więźba dachowa jest wykonana w konstrukcji storczykowej, z systemem zaskrzynieniowym. Dach nad nawą, prezbiterium i zakrystią jest wspólny, dwuspadowy, z połaciami nad nawą przedłużonymi na zaskrzynienia i pokryty gontem. W kalenicy zlokalizowana jest wieloboczna wieżyczka na sygnaturkę, z latarnią z ostrosłupowym, blaszanym hełmem. Wieża z pozorną izbicą o ścianach szalowanych pionowo deskami, nakryta jest hełmem kopulastym pokrytym gontami, zwieńczonym ośmioboczną latarnią która jest nakryta blaszanym hełmem kopulastym.

Rysunek wykonałem na podstawie zdjęcia w połowi lat 90- ych.

Technika

Kościół w Sękowej narysowałem piórem na papierze o wymiarach formatu A4.

Kościół w Sękowej
Rysunek piórem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące kościołów

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury