Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt węzła betoniarskiego

Projekt węzła betoniarskiego

Projekt węzła betoniarskiego na Tatarach Przedmiotem opracowania jest projekt węzła betoniarskiego. Jest to tymczasowa przestawna wytwórnia betonu WBP-2250-T wraz z silosami na cement oraz zasobnikami na kruszywo. W wytwórni betonu prowadzona będzie produkcja betonu towarowego z wykorzystaniem zasobów naturalnych (kruszywo, woda) na potrzeby infrastruktury kolejowej, w szczególności betonowych podkładów kolejowych. Dowiedz się więcej…

Projekt zadaszenia targu

Projekt zadaszenia targu

Projekt zadaszenia Targu pod Zamkiem Przedmiotem opracowania jest projekt zadaszenia i elewacji frontowej wraz z przeniesieniem dwóch ciągów pawilonów handlowych zlokalizowanych po obu stronach ostatniej alejki od strony południowej sąsiadującej z zabudowaniami Caritasu Targu pod Zamkiem w Lublinie a także połączenie istniejących zadaszeń z projektowanym. Wizualizacje różnych wersji elewacji frontowej Dowiedz się więcej…

Projekt targu

Projekt targu

Projekt targu w Lubartowie Przedmiotem opracowania jest propozycja kontynuacji funkcji handlowej na Rynku II w Lubartowie. Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne Zatwierdzony do realizacji projekt rewitalizacji Rynku II w Lubartowie zakłada utworzenie reprezentacyjnego placu miejskiego. Istniejąca do chwili obecnej funkcja handlowa została usunięta. Projekt targu jest propozycją utrzymania utrwalonej wieloletnią tradycją funkcji Dowiedz się więcej…

Schron ornitologiczny- wizualizacja

Schron ornitologiczny

Projekt studencki- schron ornitologiczny Tematem projektu jest schron ornitologiczny służący do obserwacji z ukrycia ptaków wodnych. Zaprojektowałem go w formie gniazda remiza z drewnianych profili giętych, które stanowiły główne żebra konstrukcji nośnej rozparte wręgami. Usztywnienie stanowiły dwa pasy skratowań i podłoga. Wejście do wnętrza schronu zlokalizowane zostało od strony pomostu Dowiedz się więcej…

Most drewniany- widok

Most drewniany

Projekt studencki- most drewniany Tematem projektu było zaprojektowanie konstrukcji wykorzystującej najlepsze cechy materiałów z których została zaprojektowana. Zaprojektowałem most o konstrukcji drewniano- stalowej w którym elementy ściskane przyjąłem z wytrzymałego na ściskanie drewna zaś elementy rozciągane ze ściągów stalowych wytrzymałych na rozciąganie. W balustradzie umieściłem cztery ławki. Poniżej przedstawiam wizualizacje Dowiedz się więcej…