Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt zadaszenia Targu pod Zamkiem

Przedmiotem opracowania jest projekt zadaszenia i elewacji frontowej wraz z przeniesieniem dwóch ciągów pawilonów handlowych zlokalizowanych po obu stronach ostatniej alejki od strony południowej sąsiadującej z zabudowaniami Caritasu Targu pod Zamkiem w Lublinie a także połączenie istniejących zadaszeń z projektowanym.

Projekt zadaszenia targu
Elewacja ażurowa- ogrodzenie
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 1
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 2
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 3
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 4
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 5
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 6
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 7
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 8
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 9
Projekt zadaszenia targu
Elewacja 10

Wizualizacje różnych wersji elewacji frontowej zadaszenia

Projekt zadaszenia targu
Elewacja murowana
Projekt zadaszenia targu
Elewacja murowana
Projekt zadaszenia targu
Elewacja murowana
Projekt zadaszenia targu
Elewacja murowana

Wersja elewacji murowanej z banerami reklamowymi

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

W celu zapewnienia większej estetyki wizualnej targu projekt zadaszenia zakłada zamknięcie wizualne targowiska elewacją od strony wschodniej (wraz z narożnikami północnym i południowym), która powstanie przez oblicowanie konstrukcji ogrodzenia blachą trapezową ocynkowaną w kolorze szarym, z elementami dekoracyjnymi rozbijającymi wizualnie długość elewacji w postaci drewnianych „żyletek” i siatek na zieleń pnącą. Wejścia zostaną oblicowane blachą płaską, ocynkowaną w kolorze szarym, matowym oraz zamykane drzwiami. Całoszklane drzwi z możliwością otwierania automatycznego od strony wschodniej będą umieszczone we wnękach. Ze względu na długość elewacji i nachylenie terenu będzie ona skośnie wznosiła się równolegle wraz z poziomem terenu.

Konstrukcja zadaszenia będzie uniezależniona od niepewnej konstrukcji pawilonów handlowych. Będzie posiadała własną konstrukcję wsporczą. Projektowane zadaszenie będzie wykonane w konstrukcji stalowej. Na słupach o przekroju kwadratowym oparte zostaną kratownice na których zostanie wykonane lekkie zadaszenie ze świetlikami. Istniejące zadaszenia alejek między pawilonami zostaną przedłużone do projektowanego zadaszenia frontu.

Zamknięcie targowiska podniesie komfort pracy eliminując wpływ czynników atmosferycznych: deszczu i wiatru oraz ulegnie poprawie wygląd targowiska od strony Al. Unii Lubelskiej.

Projektowana elewacja wkomponowuje się w panoramę starego miasta. Nie dominuje, nie wpływa niekorzystnie na odbiór przestrzeni, nie jest nadmiernie wyniesiona a jednocześnie poprawia estetykę otoczenia przysłaniając zabudowę szkoły nie mającą charakteru staromiejskiego.

Projekt zadaszenia targu- wizualizacje

Dane liczbowe

Powierzchnia zadaszenia 1082,80 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Ogrodzenie i elewacja

Elewacja zostanie wykonana z kształtowników stalowych walcowanych, ocynkowanych na których zostanie wykonana okładzina z blachy ocynkowanej trapezowej w kolorze szarym, matowym z detalami rozbijającymi długość elewacji w postaci drewnianych „żyletek” i siatek na zieleń pnącą. W elewacji zostaną wykonane wejścia zamykane drzwiami całoszklanymi.

Zadaszenie

Konstrukcja zadaszenia będzie składała się ze słupów stalowych o przekroju kwadratowym, które będą podpierały dźwigary nośne. Dźwigary będą wykonane w postaci stalowych kratownic wykonanych z kształtowników walcowanych. Pomiędzy nimi będą rozpięte stalowe dźwigary kratowe. Zadaszenie będzie kryte blachą trapezową ocynkowaną w kolorze szarym, matowym. Będzie ono wyposażone w pas świetlików. Świetliki będą wypełnione płytami poliwęgalanowymi, jednokomorowymi, bezbarwnymi. Połowa powierzchni świetlików będzie wykonana jako przesuwna, umożliwiając wentylację przestrzeni targowiska. Świetliki będą przedzielone stalowymi „pomostami” umożliwiającymi okresowe przeglądy, czyszczenie i konserwację świetlików a także usuwanie zalegającego śniegu i liści. Pomiędzy kratownicami pośrednimi, wzdłuż świetlików będą rozpięte w okresie letnim ekrany zacieniające.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski