Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt węzła betoniarskiego na Tatarach

Przedmiotem opracowania jest projekt węzła betoniarskiego. Jest to tymczasowa przestawna wytwórnia betonu WBP-2250-T wraz z silosami na cement oraz zasobnikami na kruszywo.

W wytwórni betonu prowadzona będzie produkcja betonu towarowego z wykorzystaniem zasobów naturalnych (kruszywo, woda) na potrzeby infrastruktury kolejowej, w szczególności betonowych podkładów kolejowych.

Wytwórnia betonu

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Centralną część terenu znajdującego się w zakresie opracowania będzie zajmował przestawny węzeł betonowni wraz z silosami i zasobnikami. Od strony północnej lokalizuje się wjazd na posesję oraz wyjazd umożliwiający bezkolizyjną pracę betonowozów. Cały obszar projektowany będzie ogrodzony.

Projekt węzła betoniarskiego jest oparty o mieszarkę BT 2250 zainstalowaną na gotowym układzie kratownic. W skład planowanej instalacji wchodzić będą: mieszarka turbinowa, urządzenie wyciągająco- napełniające, konstrukcja wsporcza wytwórni, waga cementu, waga wody, wagowy dozownik dodatków chemicznych, zbiornik kruszywa, waga kruszywa, 3 silosy cementu z kompletnym wyposażeniem, podajnik ślimakowy cementu.

Węzeł wykonany jest jako gotowe urządzenie przystosowane do posadowienia na terenie bezpośrednio pod przygotowany wcześniej fundament.

Dodatkowo na terenie ustawia się przestawiane kontenery służące zaspokojeniu potrzeb socjalno-bytowych pracowników betonowni. Kontener sanitarno-socjalny umożliwia pracę w warunkach obsługi węzła betoniarskiego, wyposażony jest w toaletę, natrysk, pom. socjalne służące również jako szatnia. Kontener socjalno-biurowy umożliwia przyjmowanie i gromadzenie dokumentów produkcyjnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 136,72 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Fundamenty żelbetowe, wylewane.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski