Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt targu w Lubartowie

Przedmiotem opracowania jest propozycja kontynuacji funkcji handlowej na Rynku II w Lubartowie.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Zatwierdzony do realizacji projekt rewitalizacji Rynku II w Lubartowie zakłada utworzenie reprezentacyjnego placu miejskiego. Istniejąca do chwili obecnej funkcja handlowa została usunięta.

Projekt targu jest propozycją utrzymania utrwalonej wieloletnią tradycją funkcji handlowej na części placu Rynku II w Lubartowie. Jest on rozwiązaniem bazującym na wyżej wymienionym, przeznaczonym do realizacji projekcie rewitalizacji Rynku II w Lubartowie.

Projekt targu zakłada wprowadzenie 2 rodzajów lekkich, nie związanych trwale z gruntem wiat handlowych o konstrukcji drewnianej oraz dodatkowych ław drewniano- betonowych. W skrajnym pasie wiaty straganów będą przeszklone i zamykane po godzinach handlu żaluzjami antywłamaniowymi. Pozostałe wiaty będą otwarte. Wiaty będą wyposażone w żaluzje, którymi w porze handlowej będzie można osłaniać się od wiatru, deszczu lub słońca. Po skończeniu handlowania żaluzje będą podnoszone. Przejścia wzdłuż rzędów wiat będą osłonięte lekkimi, zdejmowanymi przekryciami. W liniach drzew zostaną ustawione 2 rzędy ław bez oparć wykorzystywanych w godzinach porannych do handlu koszyczkowego. Teren targowiska będzie otwarty.

Handel będzie odbywał się w godzinach poranno- przedpołudniowych. W dalszym ciągu dnia wiaty i ławy będą służyły wypoczynkowi mieszkańców Lubartowa. Przy takim zagospodarowaniu teren placu miejskiego nadal będzie wyglądał reprezentacyjnie, będzie mógł odgrywać funkcje placu służącego urządzaniu różnego typu imprez i uroczystości oficjalnych a także będzie służył mieszkańcom zarówno handlującym, kupującym jak i wypoczywającym na świeżym powietrzu. Dzięki takiemu rozwiązaniu plac będzie tętnił życiem o każdej porze dnia co spowoduje, że nie będzie ulegał szybkiej dewastacji z powodu opustoszenia i braku kontroli a także będzie przynosił dochód z targowiska.

Estetyczne targowisko, wkomponowane w zieleń placu, udostępnione do wypoczynku mieszkańców Lubartowa po godzinach handlu będzie służyło mieszkańcom a jednocześnie zachowane będzie wizualne uporządkowanie terenu.

Projekt targu- wizualizacje

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Wiaty targowe będą wykonane w konstrukcji drewnianej, bejcowanej i lakierowanej w kolorze naturalnego drewna. Pokrycie dachów z dachówki ceramicznej lub blachodachówki. Wiaty będą wyposażone w ławy. W wiatach zamykanych powierzchnie przeszklone będą chronione żaluzjami antywłamaniowymi. Handel koszyczkowy będzie odbywał się z ław betonowo- drewnianych podobnych do tych, które zostały zaprojektowane na placu, lecz bez oparć.