Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Nowoczesny budynek wielorodzinny z usługami na Wieniawie

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku wielorodzinnego z usługami zlokalizowany przy ul. St. Leszczyńskiego w Lublinie o ośmiu kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych przeznaczonych na parking zamknięty oraz pomieszczenia techniczne. Stanowi on część inwestycji na którą składa się niniejszy budynek oraz budynek biurowo- usługowo- handlowy o pięciu kondygnacjach.

Projekt budynku wielorodzinnego z usługami

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany budynek wielorodzinny z usługami na parterze o wysokości ośmiu kondygnacji. Część mieszkalna będzie mieściła 46 lokali mieszkalnych jednopoziomowych.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Część mieszkalna posiada wejścia od strony środka terenu inwestycji. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu wejście to znajduje się na wysokości pierwszego piętra części niższej budynku (usługowo- biurowej).

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zarezerwowano dla nich 19 stanowisk postojowych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy obu części budynku 1500,46 m2
Powierzchnia użytkowa całości 6306,39 m2

Ilość mieszkań 46

Opis rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone okładziną kamienną i panelami aluminiowymi lub materiałami równoważnymi. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Projekt budynku wielorodzinnego z usługami- wizualizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek biurowo usługowy, który możesz zobaczyć tutaj.

Pierwszą wersję budynku mieszkalnego średniowysokiego w stylu modernistycznym możesz zobaczyć tutaj.

Poprzednią wersję budynku mieszkalnego średniowysokiego możesz zobaczyć tutaj.

Wersję budynku mieszkalnego wysokiego w stylu modernistycznym możesz zobaczyć tutaj zaś budynku wysokiego tutaj.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski