Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek biurowo usługowy zamiast kina Kosmos

Jest to zrealizowany w Lublinie projekt budynku biurowo usługowego średnowysokiego ze sklepem na parterze.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany budynek wielorodzinny z usługami na parterze o wysokości ośmiu kondygnacji.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zarezerwowano dla nich 19 stanowisk postojowych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy obu części budynku 1500,46 m2
Powierzchnia użytkowa całości 6306,39 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone okładziną kamienną i panelami aluminiowymi. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Wizualizacje:

Budynek biurowy jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek mieszkalny wielorodzinny, który możesz zobaczyć tutaj.

Wcześniejszą wersję budynku biurowego możesz zobaczyć tutaj.

Modernistyczną wersję budynku biurowego możesz zobaczyć tutaj.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski