Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Średniowysoki biurowiec z usługami w centrum

Tematem projektu jest średniowysoki biurowiec z usługami. Jest on częścią budynku w skład którego wchodzi również budynek mieszkalny z usługami oraz parking podziemny.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany budynek wielorodzinny z usługami na parterze o wysokości ośmiu kondygnacji.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy obu części budynku 1500,46 m2
Powierzchnia użytkowa całości 6306,39 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone betonem architektonicznym, okładziną kamienną lub tynkowane. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Wizualizacje

Budynek biurowy z usługami
Widok
Budynek biurowy z usługami
Widok
Budynek biurowy z usługami
Widok
Budynek biurowy z usługami
Widok z lotu ptaka
Budynek biurowy z usługami
Fragment elewacji

Wersja 2

Biurowiec z usługami
Widok z lotu ptaka
Biurowiec z usługami
Widok z lotu ptaka

Wersja 4

Biurowiec z usługami
Widok z lotu ptaka
Biurowiec z usługami
Widok
Biurowiec z usługami
Fragment elewacji
Biurowiec z usługami
Widok z lotu ptaka
Biurowiec z usługami
Widok

Wersja 5

Wersja 6

Budynek biurowy jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek mieszkalny wielorodzinny, który możesz zobaczyć tutaj.

Pierwszą wersję budynku możesz zobaczyć tutaj.

Zrealizowaną wersję ostateczną możesz zobaczyć tutaj.