Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek wielorodzinny z usługami w parterze

Tematem opracowania projektowego jest budynek wielorodzinny z usługami. Jest on częścią inwestycji w skład której wchodzi budynek biurowo- usługowy i parking podziemny. Wersje elewacji budynku mieszkalnego nawiązują do elewacji budynku biurowego.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany budynek wielorodzinny z usługami na parterze o wysokości ośmiu kondygnacji. Część mieszkalna będzie mieściła 46 lokali mieszkalnych jednopoziomowych.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Część mieszkalna posiada wejścia od strony środka terenu inwestycji. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu wejście to znajduje się na wysokości pierwszego piętra części niższej budynku (usługowo- biurowej).

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zarezerwowano dla nich 19 stanowisk postojowych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy obu części budynku 1500,46 m2
Powierzchnia użytkowa całości 6306,39 m2

Ilość mieszkań 46

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone okładziną kamienną, tynkiem i panelami drewnianymi. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Budynek wielorodzinny z usługami- wizualizacje

Budynek wyewoluował z wersji pierwszej w stylu modernistycznym. Pierwszą wersję budynku możesz zobaczyć tutaj.

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek biurowo usługowy, który możesz zobaczyć tutaj.

Wersję budynku mieszkalnego wysokiego w stylu modernistycznym możesz zobaczyć tutaj zaś budynku wysokiego tutaj.

Zrealizowaną wersję ostateczną możesz zobaczyć tutaj.