Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Wysoki budynek mieszkalny wielorodzinny

Tematem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wysokiego z usługami. Jest to szesnastokondygnacyjny budynek wielorodzinny wchodzący w skład budynku o funkcji biurowo- usługowej połączony z parkingiem podziemnym.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany wysoki budynek wielorodzinny z usługami o wysokości szesnastu kondygnacji. Część mieszkalna będzie mieściła 92 lokali mieszkalnych jednopoziomowych.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Część mieszkalna posiada wejścia od strony środka terenu inwestycji. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu wejście to znajduje się na wysokości pierwszego piętra części niższej budynku (usługowo- biurowej).

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zarezerwowano dla nich 19 stanowisk postojowych.

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone betonem architektonicznym lub tynkowane. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Projekt budynku mieszkalnego wysokiego- wizualizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek biurowo usługowy, który możesz zobaczyć tutaj.

Wersję budynku mieszkalnego średniowysokiego w stylu modernistycznym możesz zobaczyć tutaj.

Drugą wersję budynku mieszkalnego średniowysokiego możesz zobaczyć tutaj.

Wersję w stylu modernistycznym budynku mieszkalnego wysokiego możesz zobaczyć tutaj.

Zrealizowaną wersję ostateczną możesz zobaczyć tutaj.