Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek biurowy z usługami

Tematem niniejszego projektu jest średniowysoki budynek biurowy z usługami. Jest on częścią budynku w skład którego wchodzi również budynek mieszkalny z usługami oraz parking podziemny.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Na terenie działek od strony ul. St. Leszczyńskiego oraz al. J. Długosza zaprojektowano część budynku o przeznaczeniu handlowo- usługowo- biurowym. W głębi działki zaprojektowano oddylatowany budynek wielorodzinny z usługami na parterze o wysokości ośmiu kondygnacji.

Obie części inwestycji posiadają wspólną część podziemną w której zlokalizowane zostały miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Obrys parkingu podziemnego wykracza poza obrys części nadziemnych budynku. Wjazd do parkingu zlokalizowany jest wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji od strony ul. St. Leszczyńskiego.

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W obu częściach przy klatkach schodowych zaprojektowano windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy obu części budynku 1500,46 m2
Powierzchnia użytkowa całości 6306,39 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone okładziną kamienną. Budynek będzie posiadał dach płaski ze stropodachem niewentylowanym.

Wizualizacje

Budynek biurowy z usługami jest częścią budynku w którego skład wchodzi również budynek mieszkalny wielorodzinny, który możesz zobaczyć tutaj.

Drugą wersję budynku możesz zobaczyć tutaj.

Zrealizowaną wersję ostateczną możesz zobaczyć tutaj.