Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Bieszczadzka cerkiew

Zabytkowa cerkiewka w Równi pełni obecnie rolę kościoła rzymskokatolickiego. Jest to świątynia orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, trójkopułowa, z opasaniem wspartym na uskokowych belkach zrębu. Prezbiterium, nawa i babiniec są zbudowane na planie kwadratu. Nawa jest szersza i wyższa od pozostałych części. U podstawy tamburów znajdują się dachy koszowe, powyżej zwielokrotnione okapowe. Ściany powyżej opasania i wszystkie połacie dachowe zostały pokryte gontem.
Cerkiew w Równi widzianą z innej strony, malowaną akwarelą możesz zobaczyć tutaj.

Technika

Rysunek wykonałem piórem na papierze o wymiarach formatu A4.

Cerkiewka w Równi
Cerkiewka- rysunek piórem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury