Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Bieszczadzka cerkiew

Zabytkowa cerkiew w Równi pełni obecnie rolę kościoła rzymskokatolickiego. Jest to świątynia orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, trójkopułowa, z opasaniem wspartym na uskokowych belkach zrębu. Prezbiterium, nawa i babiniec są zbudowane na planie kwadratu. Nawa jest szersza i wyższa od pozostałych części. U podstawy tamburów znajdują się dachy koszowe, powyżej zwielokrotnione okapowe. Ściany powyżej opasania i wszystkie połacie dachowe zostały pokryte gontem. Akwarelę wykonałem na podstawie zdjęcia pod koniec lat 80- ych.
Cerkiew z Równi widzianą z innej strony, rysowaną piórem możesz zobaczyć tutaj.

Technika

Cerkiew w Równi namalowałem akwarelami na papierze rysunkowym o wymiarach formatu A4.

Cerkiew w Równi
Akwarela

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury