Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt niskich budynków wielorodzinnych z parkingami podziemnymi

Przedmiotem projektu jest budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu.

Zespół budynków wielorodzinnych
Realizacja

Zespół budynków wielorodzinnych- zagospodarowanie terenu

Na terenie działki zaprojektowano trzy budynki mieszkalne wielorodzinne. Jeden z nich został zlokalizowany w północnej części działki równolegle do ulicy. Dwa pozostałe są usytuowane prostopadle do niego od strony południowej. Wjazd na teren działki będzie zrealizowany od strony projektowanej drogi od strony zachodniej i południowej. Oba wjazdy połączone są drogą wewnętrzną przebiegającą pomiędzy projektowanymi budynkami. Wzdłuż drogi wewnętrznej zlokalizowane są dwa śmietniki na odpady stałe, naziemne miejsca parkingowe oraz zjazdy do parkingów podziemnych zlokalizowanych pod budynkami.

Zespół budynków wielorodzinnych- widok z góry
Widok
Zespół budynków wielorodzinnych- widok z góry
Widok
Zespół budynków wielorodzinnych- widok z góry
Widok

Opis projektowanych budynków

Projekt dotyczy budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, trzy klatkowych o czterech kondygnacjach nadziemnych z lokalnymi dominantami w piątej kondygnacji. Wejścia do budynków zlokalizowane są od strony drogi wewnętrznej. W większości zaprojektowano mieszkania jednopoziomowe. Na części trzeciego piętra i w dominantach zlokalizowane są mieszkania dwupoziomowe. W każdej klatce schodowej została zaprojektowana winda osobowa. Budynki będą podpiwniczone. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.

Zespół budynków wielorodzinnych- widok na plac zabaw
Widok na plac zabaw

Zespół budynków wielorodzinnych będzie wykonany w technologii mieszanej monolitycznej żelbetowej i murowanej. Wysokość pomieszczeń „na gotowo” w świetle będzie wynosiła minimum 260 cm. Budynki będą posiadały dachy płaskie ze stropodachem nie wentylowanym. Powierzchnia mieszkalna około 7500 m2. Realizacja obiektów będzie jednoetapowa.

Ilość mieszkań:
budynek „A”: 40 mieszkań
budynek „B”: 48 mieszkań
budynek „C”: 48 mieszkań
Struktura mieszkań:
2P+K: 100 szt
3P+K: 32 szt
4P+K: 4 szt
Razem 136 mieszkań

Zespół budynków wielorodzinnych- widok na plac wewnętrzny
Widok na plac wewnętrzny

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski