Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt koncepcyjny niskich budynków wielorodzinnych z parkingami podziemnymi

Przedmiotem koncepcji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. W skład zespołu będą wchodziły trzy budynki mieszkalne.

Zagospodarowanie terenu

Na terenie działki zaprojektowano trzy budynki mieszkalne wielorodzinne. Jeden z nich został zlokalizowany w północnej części działki równolegle do ulicy. Dwa pozostałe są usytuowane prostopadle do niego od strony południowej. Pomiędzy budynkami zlokalizowano zieleniec z placem zabaw. Wjazd na teren działki będzie zrealizowany od strony projektowanej drogi od strony południowej. Po stronie południowej działki zaprojektowano naziemne miejsca parkingowe oraz zjazdy do parkingów podziemnych zlokalizowanych pod budynkami.

Zespół budynków mieszkalnych

Koncepcja zespołu budynków wielorodzinnych- widok z góry
Widok z góry
Koncepcja zespołu budynków wielorodzinnych- widok z góry
Widok z góry
Koncepcja zespołu budynków wielorodzinnych- widok od strony parkingu
Widok od strony parkingu
Koncepcja zespołu budynków wielorodzinnych- widok
Widok

Opis projektowanych budynków

Projekt dotyczy budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dwóch trzy klatkowych i jednego dwuklatkowego o czterech kondygnacjach nadziemnych. Wejścia do budynków zlokalizowane są od strony przeciwnej do wewnętrznego zieleńca. Zaprojektowano mieszkania jednopoziomowe. W każdej klatce schodowej została zaprojektowana winda osobowa. Budynki będą podpiwniczone. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych- widok koncepcji
Widok

Budynki będą wykonane w technologii mieszanej monolitycznej żelbetowej i murowanej. Wysokość pomieszczeń „na gotowo” w świetle będzie wynosiła minimum 260 cm. Budynki będą posiadały dachy płaskie ze stropodachem nie wentylowanym. Powierzchnia mieszkalna około 7500 m2. Realizacja obiektów będzie jednoetapowa.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski