Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zespół budynków biurowych

Zespół budynków biurowych został zaprojektowany na Felinie. Projekt zakłada budowę czterech budynków o wysokościach trzech kondygnacji nadziemnych. Zespół będzie składał się z czterech budynków niskich: jednego podpiwniczonego o rzucie nieregularnym w południowej części działki oraz trzech niepodpiwniczonych budynków powtarzalnych o prostokątnym kształcie, zlokalizowanych na pozostałej części działki. Pomiędzy budynkami zostanie zrealizowany ciąg pieszo- jezdny spełniający
równocześnie funkcję drogi pożarowej oraz miejsca postojowe dla samochodów. Zespół budynków biurowych będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostaną zrealizowane 2 budynki od strony południowej, w drugim dwa od strony północnej.

Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Budynki o wysokości trzech kondygnacji (w tym jeden podpiwniczony), kryte dachami płaskimi. Jeden z budynków będzie posiadał kształt nieregularny zaś pozostałe prostokątny. Budynki będą dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu. W środkowej strefie budynki będą posiadały pomieszczenia służące obsłudze: sanitariaty,
pom. socjalne, pom. gospodarcze, archiwa oraz komunikację pionową. Wokół ścian zewnętrznych zaprojektowano na parterze powierzchnie usługowo- biurowe i biurowe na piętrach. Na parterach budynków zlokalizowane są pomieszczenia techniczne.

Wizualizacje zespołu budynków biurowych

Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka
Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka
Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka
Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka
Zespół budynków biurowych na Felinie- widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka

Widoki

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynki będą wykonane w konstrukcji żelbetowej słupowo- belkowej ze stropami prefabrykowanymi na belkach sprężonych. Ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków silikatowych. Elewacje będą pokryte kasetonami aluminiowymi lub okładziną kamienną poprzedzielaną pionowymi pasmami okien. Ślusarka okienna i zewnętrzna drzwiowa aluminiowa. Ściany wewnętrzne lekkie, gipsowo- kartonowe, sufity podwieszane. Wokół ścian zewnętrznych pomieszczeń usługowo- biurowych oraz w serwerowni zostaną wykonane podłogi podniesione. Budynki będą wentylowany mechanicznie i klimatyzowane. Wejścia do budynków zostały zaakcentowane kolorowymi okładzinami różnymi w każdym z budynków.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy:
budynek „A”: 1068,91 m2
budynek „B”: 1586,43 m2
budynek „C”: 1586,43 m2
budynek „D”: 1586,43 m2

Powierzchnia użytkowa:
budynek „A”: 2294,41 m2
budynek „B”: 3554,53 m2
budynek „C”: 3554,53 m2
budynek „D”: 3554,53 m2