Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Pałac Wielkich Mistrzów

Rysunek „Zamek w Malborku” jest szkicem przedstawiającym górny fragment Pałacu Wielkich Mistrzów widziany od strony zachodniej.

Rysunek wykonałem na początku lat 90- ych.

Technika

Pałac Wielkich Mistrzów narysowałem piórem na kartonie.

Zamek w Malborku
Rysunek piórem

Zobacz inne zamki

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne rysunki