Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Ruiny zamku

Zamek w Chęcinach o charakterystycznych trzech wieżach wzniesiony na Górze Zamkowej to jeden z najciekawszych zabytków w województwie świętokrzyskim.

Został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Twierdza ta, z racji usytuowania na stromej skale, za panowania Władysława Łokietka uznawana była za niemożliwą do zdobycia. Po śmierci Łokietka, król Kazimierz Wielki rozbudował zamek, czyniąc go jeszcze potężniejszą twierdzą.

W okresie rozkwitu składał się z dwóch części- zamku górnego i dolnego, wraz z kwadratową wieżą wybudowaną w XV w. Całość była otoczona murem. Na początku XVII w. zamek został spalony, potem był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. W końcu XVIII w. zaczął popadać w ruinę i został ostatecznie opuszczony.

Rysunek wykonałem w 1994 roku na podstawie zdjęcia lotniczego.

Technika

Zamek w Chęcinach narysowałem piórem na kartonie o wymiarach formatu A4.

Zamek w Chęcinach
Rysunek piórem

Zobacz inne zamki

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne rysunki