Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek garażowy

Zrealizowany w Warszawie wolnostojący, wielostanowiskowy, niepodpiwniczony budynek garażu o pięciu kondygnacjach nadziemnych. Kondygnacje nadziemne są garażem otwartym.

Elewacje budynku garażowego

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Budynek garażu będzie się składał z pięciu kondygnacji nadziemnych. Nie będzie podpiwniczony. Budynek jest zaprojektowany jako bezobsługowy. Wjazd i wejście do budynku odbywają się z poziomu terenu. Główne wejścia i wjazd zlokalizowane są w elewacji północno- wschodniej, wyjście ewakuacyjne w elewacji południowo- zachodniej. Komunikacja samochodowa pomiędzy kondygnacjami jest zrealizowana za pomocą ramp zlokalizowanych przy ścianach podłużnych budynku. Komunikacja piesza odbywać się będzie obudowaną klatką schodową z windą hydrauliczną. Najwyższy poziom parkowania jest zadaszony stropodachem niewentylowanym. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 1384,07 m2
Powierzchnia użytkowa 6302,00 m2

Ilość miejsc parkingowych 232

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek garażowy będzie wykonany w konstrukcji monolitycznej żelbetowej, płytowo- słupowej. Ściany zewnętrzne murowane. Elewacje tynkowane, pokryte powłoką malarską.