Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Anatomia człowieka- stopa

To jeden z serii z rysunków dotyczących anatomii człowieka. Rysunek przedstawia trzy stopy widziane z różnych stron.
Narysowałem go na początku lat dziewięćdziesiątych przerysowując go z węgierskiej książki anatomii dla artystów. Kiedy książka trafiła w moje ręce bardzo mi się spodobała a że xero było wtedy jeszcze bardzo słabej jakości skopiowałem ją ręcznie. Rysunki wykonywałem bez użycia gumki do ścierania.

Technika

Rysunek wykonany ołówkiem na papierze o wymiarach A3.

Stopy
Rysunek

Zobacz inne rysunki anatomii człowieka i ludzi

Zobacz inne rysunki