Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt stacji Pb, ON, LPG z myjnią ręczną

Przedmiotem projektu jest stacja paliw z myjnią samochodową ręczną oraz infrastrukturą towarzyszącą przy drodze wojewódzkiej w Kijanach.

Zagospodarowanie terenu stacji

Stacja paliw posiada zabudowę niską, pawilonową, w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z lekką konstrukcją wiaty nad dystrybutorami.

Zabudowa stacji paliw będzie złożona z:

– parterowego sklepu- (budynku obsługi) wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej. Sklep będzie prowadził sprzedaż paliw, artykułów spożywczych, technicznych i alkoholi.

– wiaty o konstrukcji stalowej z dwoma wysepkami na dystrybutory wielopaliwowe i betonową tacą szczelną. Ilość dystrybutorów 2 szt, (1szt- wieloproduktowy: 2-stronny, 6-wężowy, 3paliwowy: Pb95, ON, LPG, 1szt- wysokowydajny, 2-stronny, 4-wężowy, 2-paliwowy: ON, Pb95).

– myjni samoobsługowej, bezdotykowej, przejazdowej, zadaszonej typu JetWash, w konstrukcji stalowej na cztery stanowiska (dwa stanowiska będą wykonane w drugim etapie budowy). Myjnia wyposażona będzie w system odprowadzenia ścieków z mycia z separatorem substancji ropopochodnych,

– śmietnika murowanego z zadaszeniem w konstrukcji stalowej.

– stanowiska kompresora,

– stanowiska agregatu prądotwórczego (opcja),

– studni zlewowej z betonową tacą szczelną,

– pylonu cenowego o wysokości 8 m w konstrukcji stalowej,

– 3 zbiorników podziemnych stalowych, dwupłaszczowych, zasilających dystrybutory na olej napędowy i benzynę o pojemności po 25 m3 każdy oraz LPG o pojemności 14,5 m3,

Stacja będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Charakter pracy stacji ciągły, 24h/24h.

Stacja paliw- dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 387,22 m2
Powierzchnia terenu stacji 2502,0 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Projektowana zabudowa będzie zrealizowana w konstrukcji tradycyjnej, z lekką, konstrukcją wiaty nad dystrybutorami.