Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na budynek usługowo- biurowy

Tematem projektu jest rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana przeznaczenia istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego na czterokondygnacyjny budynek usługowo- biurowy z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.

Rozbudowa i nadbudowa budynku- widok elewacji
Widok elewacji

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Istniejący budynek mieszkalny zostanie rozbudowany i nadbudowany o dwie kondygnacje. Zmienione zostanie jego przeznaczenie z mieszkalnego na funkcję usługowo- biurową. Ze względu na bardzo zły stan techniczny istniejącego budynku zachowuje się tylko jego część frontową. Pozostała część budynku zostanie rozebrana. Projektowany budynek będzie posiadał cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. W elewacji frontowej nowo projektowane kondygnacje: trzecia i czwarta będą cofnięte w stosunku do elewacji adaptowanej i zaprojektowane w innej technologii (ściana istniejąca: technologia tradycyjna murowana, ściana nadbudowana: kurtynowa, aluminiowo- szklana). Obrys czwartej kondygnacji od strony zachodniej, północnej i wschodniej jest wycofany tarasowo w stosunku do kondygnacji niższych. Garaże zlokalizowane są w kubaturze budynku na kondygnacjach podziemnych. W części podziemnej zlokalizowane zostały także pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Windy osobowe zapewniają dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Wizualizacje

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 912,24 m2
Powierzchnia użytkowa 1788,45 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek będzie wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej słupowo- płytowej z wypełnieniami murowanymi. Ściany zewnętrzne będą wykończone tynkiem. Budynek będzie kryty stropodachem płaskim niewentylowanym. Ślusarka okienna i zewnętrzna drzwiowa aluminiowa. Nadbudowane ściany osłonowe przeszklone, kurtynowe. Podłogi podniesione. Posadzki kamienne, gresowe i wykładzina dywanowa. Budynek będzie wentylowany mechanicznie i klimatyzowany.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski