Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Dostałem do odnowienia wypłowiałe ze starości zdjęcie pochodzące z obrazka pamiątki I Komunii Świętej. Jego rekonstrukcja polegała na wydobyciu jak największej ilości zachowanych szczegółów i na ich podstawie odtworzeniu prawdopodobnego wyglądu pierwotnego ilustracji.

Oryginalna fotografia

Rekonstrukcja zdjęcia
Oryginał

Rekonstrukcja zdjęcia