Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt stacji paliw Orlen

Przedmiotem opracowania jest projekt stacji paliw Orlen z wbudowaną myjnią automatyczną.

W skład stacji wejdą: pawilon sklepowy „80” z myjnia automatyczną, wiata czterosłupowa nad stanowiskami tankowania, kontener na butle z gazem, stanowisko woda, powietrze, odkurzacz oraz śmietnik.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Po lewej stronie wjazdu od strony ul. Roztocze i od prawej strony od al. Kraśnikiej na teren stacji będą ustawione 8-o metrowej wysokości pylony cenowe. Centralną część działki zajmie wiata czterosłupowa z dystrybutorami paliw oraz pawilon sklepowy z myjnią automatyczną.

Dwa podziemne dwukomorowe zbiorniki paliw będą ułożone pod nawierzchnią trawiastą po zachodniej stronie działki. Zbiornik LPG również podziemny zlokalizowany będzie w połowie drogi między wjazdem od ul. Roztocze a wiatą.

W jego sąsiedztwie zlokalizowany będzie parking na pięć stanowisk postojowych. W pobliżu zbiornika LPG zlokalizowany będzie kontener na butle z gazem.

Po południowej stronie sklepu znajdą się dwa stanowiska do samoobsługowego korzystania z wody, powietrza i odkurzacza oraz jedno miejsce parkingowe.

Za budynkiem myjni będzie zlokalizowany śmietnik.

Powierzchnie jezdne będą wykończone kostką betonową. Pod wiatą, przed studnią zlewową i przy wjeździe i wyjeździe z myjni automatycznej zostanie wykonana betonowa taca szczelna.

Projekt stacji paliw przewiduje jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Stacja paliw Orlen- zdjęcia

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 286,39 m2
Powierzchnia terenu stacji 8057,50 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

W ekologicznej stacji PKN ORLEN przewidziano zabudowę niską, pawilonową, w konstrukcji tradycyjnej, charakterystyczną dla w/w firmy, z lekką, konstrukcją wiaty nad dystrybutorami.