Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt stacji benzynowej Orlen

Przedmiotem opracowania jest projekt stacji benzynowej Orlen z myjnią automatyczną przy ulicy Głębokiej.

W skład stacji wejdą: pawilon sklepowy „80” , myjnia automatyczna, wiata trzysłupowa nad stanowiskami tankowania, kontener na butle z gazem, stanowisko woda, powietrze, odkurzacz oraz śmietnik.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Po lewej stronie wjazdu na teren stacji będzie ustawiony 8-o metrowej wysokości pylon cenowy.

Centralną część działki zajmie wiata trzysłupowa z dystrybutorami paliw oraz pawilon sklepowy.

Dwa podziemne dwukomorowe zbiorniki paliw będą ułożone pod nawierzchnią utwardzoną podjazdu do wiaty.

Podziemny zbiornik LPG zlokalizowany będzie w pobliżu wjazdu na teren stacji. W jego sąsiedztwie zlokalizowane będą dwa stanowiska do samoobsługowego korzystania z wody, powietrza i odkurzacza.

W pobliżu sklepu zlokalizowany będzie kontener na butle z gazem i śmietnik.

Po południowej stronie wiaty zlokalizowana jest adaptowana myjnia automatyczna.

Powierzchnie jezdne będą wykończone kostką betonową. Pod wiatą, przed studnią zlewową i przy wjeździe i wyjeździe z myjni automatycznej zostanie wykonana betonowa taca szczelna.

Projekt stacji benzynowej przewiduje jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Stacja paliw Orlen- zdjęcia

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 491,12 m2
Powierzchnia terenu stacji 3320,43 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

W ekologicznej stacji PKN ORLEN przewidziano zabudowę niską, pawilonową, w konstrukcji tradycyjnej, charakterystyczną dla w/w firmy, z lekką, konstrukcją wiaty nad dystrybutorami.