Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt stacji benzynowej z myjnią ręczną

Przedmiotem opracowania jest projekt stacji benzynowej z myjnią ręczną w Świdniku.

W skład stacji wejdą: pawilon sklepowy „40”, myjnia ręczna, zadaszona, samochodowa typu Jet-Wash, wiata dwusłupowa nad stanowiskami tankowania, kontener na butle z gazem, stanowisko woda, powietrze, odkurzacz oraz śmietnik.

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Po prawej stronie wjazdu na teren stacji będzie ustawiony 8-o metrowej wysokości pylon cenowy.

Centralną część działki zajmie wiata dwusłupowa z dystrybutorami paliw oraz pawilon sklepowy.

Dwa podziemne dwukomorowe zbiorniki paliw będą ułożone pod nawierzchnią jezdną pomiędzy wjazdem na tren stacji a wiatą.

Zbiornik LPG (również podziemny zlokalizowany będzie pod trawnikiem po południowej stronie pawilonu sklepowego. W pobliżu zbiornika LPG zlokalizowany będzie kontener na butle z gazem.

Po południowej stronie wiaty znajdą się dwa stanowiska do samoobsługowego korzystania z wody, powietrza i odkurzacza oraz trzy miejsca parkingowe.

Z tyłu sklepu wybudowana będzie myjnia ręczna zadaszona nieprzejazdowa typu Jet-Wash. Po jej północnej stronie znajdą się dwa miejsca parkingowe oraz usytuowany będzie śmietnik.

Powierzchnie jezdne będą wykończone kostką betonową. Pod wiatą zostanie wykonana betonowa taca szczelna.

Projekt stacji benzynowej z myjnią przewiduje jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Stacja paliw Orlen- zdjęcia

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 309,5 m2
Powierzchnia terenu stacji 2502,5 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

W ekologicznej stacji PKN ORLEN przewidziano zabudowę niską, pawilonową, w konstrukcji tradycyjnej, charakterystyczną dla w/w firmy, z lekką, konstrukcją wiaty nad dystrybutorami.