Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Projekt hali magazynowej Roto Frank

Przedmiotem opracowania jest projekt hali magazynowej. Hala ma pełnić funkcję magazynu składowania wysokiego wyprodukowanych okien.

Elewacje hali magazynowej

Rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Zaprojektowano halę dwunawową, jednokondygnacyjną o konstrukcji stalowej ramowej. Budynek pełni funkcję magazynową. Jego wschodnia ściana przylega do istniejącej hali produkcyjnej. Przewiduje się powiązanie funkcjonalne obu hal za pomocą istniejącej bramy oraz bramy nowoprojektowanej. Od strony zachodniej zaprojektowano rampę przeładunkową 3-stanowiskową. Od strony północnej znajduje się brama umożliwiająca wjazd TIR-em do hali.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 3051,90 m2
Powierzchnia użytkowa 2992,75 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek hali magazynowej będzie wykonany w konstrukcji stalowej. Obudowa ścian i dachu z płyt Atlantis. Fundamenty żelbetowe, monolityczne.

Współpraca: mgr inż. arch. R. Janusz