Architekt z wyobraźnią z Lublina. Realizuję nietypowe zamówienia.

Budynek biurowy w Lublinie

Projekt budynku biurowego wysokiego zaprojektowanego na terenie byłej zajezdni autobusowej na Helenowie.

Przedmiotem inwestycji jest czternastokondygnacyjny budynek  usługowo- biurowy z jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym zamkniętym.

Projekt budynku biurowego z usługami- rozwiązania przestrzenno- funkcjonalne

Centralną część budynku zajmuje trzon komunikacyjny z windami i dwoma klatkami schodowymi. Dodatkowo zlokalizowane są tam sanitariaty, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia porządkowe i szachty instalacyjne. Całą powierzchnię na parterze przeznacza się pod funkcję usługową z własnymi sanitariatami, pomieszczeniami socjalnymi i pomieszczeniami porządkowymi. Lokale będą dostępne bezpośrednio z terenu oraz poprzez główny hol i zlokalizowane w nim schody. W przestrzeni holu głównego proponuje się zlokalizowanie kawiarni bądź baru szybkiej obsługi z produktami dowożonymi z zewnątrz. Pozostałe piętra zajmują pomieszczenia biurowe rozmieszczone wzdłuż korytarzy przylegających do trzonów sanitarno- komunikacyjnych budynków. Na kondygnacjach 2 i 6 zlokalizowane są tarasy.

Wysokości kondygnacji podziemnych są dostosowane do projektowaych parkingów podziemnych zlokalizowanych na działkach sąsiednich. Na kondygnacjach podziemnych oprócz parkingu zlokalizowano pomieszczenia techniczne obsługujące budynek biurowo- usługowy i parking.

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 1844,41 m2
Powierzchnia użytkowa 14378,63 m2

Rozwiązania techniczno- materiałowe

Budynek czternastokondygnacyjny biurowo- usługowy z jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym będzie wykonany w konstrukcji monolitycznej żelbetowej, przeważnie płytowo- słupowej. Główny układ nośny stanowią dwa żelbetowe trzony komunikacyjne. Stropy monolityczne żelbetowe z głowicami obniżonymi, słupy nośne żelbetowe. Elewacje zostaną wykonane w systemach ścian kurtynowych szklano- aluminiowych. Stropodach niewentylowany.

Projekt budynku biurowego z usługami-
kilka wariantów elewacji

Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok
Projekt budynku biurowego
Widok

Projekt budynku biurowego z usługami- kilka koncepcji elewacji

Wizualizacje

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski