Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Grafiki do strony internetowej

Ilustracje mapek wykonałem do strony internetowej. Mapka pierwsza przedstawia ogólną lokalizację, druga- zbliżenie lokalizacji w wersji polskiej i angielskiej z zaznaczonymi głównymi elementami charakterystycznymi: drogami, liniami kolejowymi, liniami energetycznymi itp.

Mapa
Widok ogólny lokalizacji