Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Pielgrzymkowa karta pamiątkowa

Trzecia z wykonanych przeze mnie kart pamiątkowych z okazji XXI pieszej pielgrzymki grupy akademickiej KUL na Jasną Górę.

Wygląd

Karta ma układ poziomy z symetrycznie rozmieszczonymi polami przeznaczonymi na podpisy uczestników. Centralnie na dole umieściłem rysunek odpoczywającej grupy duszpasterskiej na tle Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Inicjał napisu wypełniłem ornamentem roślinnym. Niestety z braku czasu nie zdążyłem wykonać zaplanowanych plecionkowych i roślinnych ornamentów krawędzi bocznych.

Technika

Karta została wykonana długopisem i piórem na kartonie.

Zobacz więcej kart pamiątkowych