Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zabytek architektury drewnianej

Cerkiew w Powroźniku w Beskidzie Sądeckim jest świątynią łemkowską typu północno-zachodniego. Posiada konstrukcję zrębową w całości wykonaną z drewna. Złożona jest z babińca, nawy i prezbiterium. Najstarszym zachowanym elementem cerkwi jest dzwon pochodzący z 1615 roku znajdujący się w wieży.

Trójdzielną cerkiew z dzwonnicą o ścianach i sygnaturkach pokrytych w całości gontem narysowałem około 20 lat temu.

Technika

Rysunek wykonałem piórem na kartonie.

Cerkiew z dzwonnicą
Cerkiew w Powroźniku

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury