Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Beskid Niski

Rysunek przedstawia zabytkową drewnianą cerkiew w Olchowcu i kamienny most. Do narysowania tego obrazu użyłem zdjęcia, które wykonałem w trakcie jednej z wędrówek po Beskidzie Niskim.

Pastel narysowałem na początku lat 2000-ych.

Technika

Rysunek wykonałem pastelami na papierze rysunkowym o wymiarach 50 x 70 cm.

Cerkiew w Olchowcu
Zabytkowa cerkiew i most w Olchowcu

Zobacz inne prace plastyczne z górami

Zobacz inne pastele