Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Ziemia Lubaczowska

Zabytkowa cerkiew w Łukawcu pod wezwaniem św. Dymitra Męczennika pochodzi z 1701 roku. Jest to cerkiew grekokatolicka, drewniana w konstrukcji zrębowej, trójdzielna złożona z prezbiterium na rzucie zbliżonym do kwadratu, niemal kwadratowej nawy, większej od pozostałych części budowli oraz nieco mniejszego babińca, również na planie zbliżonym do kwadratu. Od północy do prezbiterium dobudowana jest niewielka, prostokątna zakrystia. Babiniec i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi. Połać dachu nad zakrystią jest przedłużeniem połaci dachu nad prezbiterium. Cerkiew obiega gontowy daszek okapowy wsparty na konsolkach. Dachy kryte są gontem. Cerkiew była wielokrotnie remontowana i przebudowywana. Po II wojnie światowej została opuszczona. W latach 60-ych stała się magazynem nawozów. W 1987 roku częściowo spłonęła ale na początku lat 90-ych została odbudowana.

Cerkiew namalowałem na początku lat 2000-ych.

Technika

Cerkiew namalowałem akwarelami na papierze akwarelowym.

Cerkiew w Łukawcu
Cerkiew w Łukawcu

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne akwarele