Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Cerkiew Beskidu Niskiego

Cerkiew w Daliowej jest drewnianą świątynią o konstrukcji zrębowej. Zbudowana jest na planie krzyża, z dużą kopułą centralną, która nakrywa nawę, w tak zwanym “ukraińskim stylu narodowym”. Boczne ramiona nakrywają dachy dwuspadowe. Pokryta jest blachą. Ściany są oszalowane pionowymi deskami. Akwarelę wykonałem na podstawie zdjęcia w 2001 roku.

Technika

Cerkiew namalowałem akwarelami na kartonie o wymiarach formatu A4.

Cerkiew w Daliowej
Akwarela

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury