Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Ziemia Lubaczowska

Cerkiew w Cewkowie pod wezwaniem św. Dymitra została zbudowana w 1844 roku. Jest to cerkiew grekokatolicka wpisana w 1987 roku na listę zabytków. Tradycyjny układ przestrzenny został zmieniony. Obecnie cerkiew stoi opuszczona.

Cerkiew namalowałem kilkanaście lat temu.

Technika

Cerkiew namalowałem akwarelami na papierze akwarelowym.

Cerkiew w Cewkowie
Cewków- cerkiew

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne akwarele