Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Bieszczady

Cerkiew w Bystrem pod wezwaniem św. Michała Archanioła pochodzi z 1902 roku. Murowaną dzwonnicę parawanową dobudowano w 1939 roku. Jest to cerkiew grekokatolicka. Była używana do początku lat 50-ych. Potem przez krótko wykorzystywano ją jako kościół rzymskokatolicki. Ostatecznie została opuszczona a wyposażenie świątyni zostało wywiezione do Łańcuta. W latach 80-ych rozpoczęły się prace remontowe, które sukcesywnie przywracają jej dawny stan.

Cerkiew namalowałem kilkanaście lat temu.

Technika

Cerkiew namalowałem akwarelami na papierze akwarelowym.

Cerkiew w Bystrem
Cerkiew w Bystrem

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące architektury

Zobacz inne prace plastyczne dotyczące cerkwi

Zobacz inne akwarele